PLE 27-07-2017

Al darrer ple del 27 de julilol de 2017 de l’Ajuntament d’Estivella es va aprovar per unanimitat de totes les forces polítiques les següents mocions:

MOCIÓ

Durant el mes d’abril de 2016 la Generalitat Valenciana va promoure la recollida de signatures a favor d’un manifest que portava per títol “Per un finançament just”. Més de 600 entitats valencianes, entre les quals més 300 ajuntament valencians, el van subscriure. Posteriorment, a les Corts Valencianes s’han pres per unanimitat diferents acords, amb data 22 de febrer de 2017 i 5 d’abril de 2017, respecte a la necessària reforma del sistema de finançament i les inversions de l’Estat d’acord al pes poblacional de la Comunitat Valenciana.

Com diu el manifest impulsat per la Generalitat Valenciana, tot pot canviar, perquè hi ha una coincidència total entre totes les forces polítiques i socials per a donar per acabada aquesta situació.

El manifest proposava les demandes següents:

  1. Una reforma immediata del sistema de finançament autonòmic, amb efectes a 1 de gener de 2014, que possibilitara als valencians i les valencianes disposar d’uns serveis públics fonamentals (sanitat, educació i protecció social) de qualitat, i permetera de la mateixa manera l’exercici de les competències pròpies (ocupació, habitatge, medi ambient, infraestructures, cultura, promoció econòmica) i arribar, com a mínim, a la mitjana de finançament per habitant del conjunt de comunitats autònomes.
  2. El reconeixement del dèficit de finançament acumulat des que es van dur a terme les transferències de competències a la Comunitat Valenciana, xifrat almenys en 12.433 milions d’euros des del 2002 fins al 2013, com també la definició i l’establiment d’un mecanisme de compensació dels dits dèficits.
  3. L’execució per part de l’Estat d’unes inversions en infraestructures equiparables, com a mínim, al pes poblacional de la Comunitat Valenciana i la compensació de la insuficiència inversora dels últims anys

 

Ara, amb la finalitat de mantindre viu l’esperit d’aquell impuls, el ple l’Ajuntament de d’Estivella proposa l’acord de les mesures següents que ajuden a promoure una major conscienciació entre la ciutadania de la necessària i urgent revisió del sistema de finançament que permeta a les valencianes i als valencians l’exercici de les seues competències i un major benestar social.

ACORDS

1- Instar el Govern Central a realitzar una reforma immediata del sistema de finançament autonòmic que possibilite als valencians i les valencianes disposar dels recursos suficients per a poder gaudir d’uns serveis públics de qualitat i permeta, d’igual manera, l’exercici de les competències pròpies.

2- Instar el Govern de l’Estat perquè les inversions territorialitzades es facen d’acord amb el  pes poblacional

3- Mostrar el suport de l’Ajuntament al manifest penjant una pancarta a la façana de l’ajuntament o d’altres edificis públics amb el lema “Per un Finançament Just”.

4-  Impulsar i fomentar la celebració de jornades, reunions, conferències o actes sobre la reforma necessària del sistema de finançament i la confecció de cartells i d’altres materials publicitaris per a col·locar-los als edificis públics i dependències municipals amb el lema “Per un Finançament Just”.

5- Notificar el present acord a la Presidència de la Generalitat Valenciana, a les Corts Valencianes i a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies perquè faciliten els materials que editen o els acords que puguen prendre a favor de la reforma del sistema de finançament.

 

MOCIÓ SOBRE LA DISCRIMINACIÓ DE LES PERSONES PER LA SEUA ORIENTACIÓ SEXUAL, IDENTITAT DE GÈNERE I/O LA SEUA ESPRESSIÓ AMB MOTIU DEL 17 DE MAIG, DIA INTERNACIONAL CONTRA LGTBFÒBIA

El dia 17 de maig de cada any es celebra el Dia Internacional contra l’Homofòbia, Lesbofòbia, Transfòbia i Bifòbia. La LGTBfòbia és una actitud hostil que percep l’orientació sexual no heterosexual, la transsexualitat i la intersexualitat com a contrària, diferent, inferior, pitjor o anormal i a les persones que ho practiquen i/o ho són, com a diferents, dolentes, rares, malaltes, amorals o antinaturals.
És just aquest dia perque en 1990 l’Assamblea General de l’Organització Mundial de la Salut va eliminar l’homosexualitat de les llistes de malalties mentals. Era un pas capital en la lluita del moviment d’alliberament gai-lèsbic.
No obstant això, queda pendent que aquesta mateixa organització faça el mateix amb la transsexualitat, que a més, està encara definida com transtorn de la identitat sexual en manuals de psiquiatria. Açò genera que dia d’avuí les persones trans continuen necessitant un diagnòstic de disfòria de gènere, cosa que suposa transfòbia a nivell institucional.

Malgrat els canvis socials i legislatius, especialment el reconeixement dels drets civils per a parelles del mateix sexe que al nostre país, la LGTBIfòbia persisteix en nombrosos sectors de la nostra societat, mostrant-se amb moltes i diverses cares. La discriminació exercida contra lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals és violència i com a tal ha de ser denunciada i condemnada enèrgicament tant per la societat, com pels propis poders públics.

La dignitat, igualtat de tracte i igualtat davant la llei de les persones independentment de la seua religió, conviccions, diversitat funcional, ètnia, edat, gènere o orientació sexual és un drets universal reconegut per la Declaració Universal dels Drets Humans.

No obstant això, l’homosexualitat està declarada com il·legal i està penada en més de 70 països al mon, fins i tot a la mort en alguns d’ells. Fins i tot en europa, la igualtat de drets encara no és plena i continuen donant-se situacions de discriminació per a lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals. Només alguns països europeus reconeixen els matrimoni entre persones del mateix sexe i altres han legislat unions civils que s’assemblen en major o menor mesura als drets recollits en el matrimoni. Tot això, malgrat la igualtat hauria d’estar garantida en virtud dels principis de no discriminació i igualtat de tracte que recullen els tractats comunitaris i la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea.

Cal seguir treballant per una educació i una societat en la qual prevalga una cultura de no discriminació de la diversitat afectiu sexual. L’educació és, sens dubte, la principal eina per a transmetre valors d’igualtat, de manera que cal una major implicació d’autoritats educatives i centres escolars per a garantir una educació inclusiva que protegeisca i reconega la diversitat efectivo-sexual de les persones i per a combatre l’assetjament i discriminació dins de les aules.

Es fa, per tant, necessaria l’el·laboració de protocols d’actuació per a la detecció de casos d’assetjament escolar específics per orientació sexual o identitat de gènere o l’expressió d’aquesta.

Cal que les autoritats públiques continuen realitzant una aposta decidida i sense embuts per lluitar contra qualsevol tipus de discriminació, promovent polítiques favorables a la igualtat de tracte cap a persones LGTB. Per això, es fa necessaria l’el·laboració d’una Llei contra l’LGTBfòbia i per la igualtat real i efectiva de les persones LGTB, en col·laboració amb les associacions LGTB del País Valencià, que replegue totes les recomanacions de la Unió Europea, identifique els tipus de discriminació per homofòbia, bifòbia i transfòbia, establisca la necessitat d’un observatori que vetlle per eixa igualtat, penalitze tots els tipus de violència i desenvolupe polítiques actives, en tots els àmbits, per tal de garantir la igualtat de drets i oportunitats.

Els municipis són els espais més propers a la ciutadania, i per això han de jugar un paper capital en la normalització del col·lectiu LGTB, sent un referent d’integració i lluita contra la discriminació. Per això és precís el seu compromís en donar resposta a la població LGTB en tot allò que siga de la seua competència.

Per tot açò, amb motiu del dia Internacional contra la violència LGTBIfòbia, hem de promoure accions per aconseguir arribar a la fi de la carrera per la igualtat i la no discriminació de les persones LGTB.

Per tot allò anteriorment exposat, el Ple de l’Ajuntament de XXXXXXX és compromet a:

  1. Realitzar una denúncia explícita de l’homofòbia, lesbofòbia, bifòbia i transfòbia.
  2. Contribuir, en les competències que li són pròpies a este ajuntament, al desenvolupament i aplicació de totes les mesures previstes en la legislació vigent contra tota la discriminació per orientació sexual, identitat de gènere (i/o la seua expressió) i diversitat familiar, amb la finalitat d’eradicar de la nostra societat qualsevol tipus de LGTBfòbia en l’àmbit familiar, escolar, laboral, social i/o polític.
  3. Que com a gest de suport i sensibilitat del govern municipal i de la resta de forces polítiques davant la LGTBfòbia, s’estenga un gran missatge social a l’edifici de l’ajuntament cada 17 de maig.
  4. Col·laborar amb tots els mitjans necessaris amb l’educació i sensibilització social pel reconeixement de la igualtat social i real i el respecte als drets de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals.
  5. Incloure la diversitat afectivo-sexual i familiar com a tema en els programes de formació del personal municipal, especialment als cossos de seguretat locals.
  6. Sol·licitar a les Corts Valencianes l’aprovació d’una Llei contra l’LGTBfòbia i per la igualtat real i efectiva de les persones LGTB
  7. Instar a la conselleria d’educació a que el·labore protocols d’actuació específics per a la detecció de casos d’assetjament escolar per orientació sexual o identitat de gènere i l’expressió d’aquesta.

 

De la present moció es donarà trasllat:

 

Als grups parlamentaris de les Corts Valencianes.

A la Conselleria d’educació

A les associacions LGTB del País Valencià.

 

 

 

 

 

 

 

 

Arxivat en: Comarcal, Nacional

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *