S’aproven per unanimitat quatre mocions de Compromís per Estivella

Al ple ordinari d’ahir es van aprovar per unanimitat quatre de les cinc mocions de Compromís per Estivella. L’acord que tenim sobre les mocions entre tots els grups polítics de la corporació  és que les mociones es presenten abans i tots aquells que estem d’acord amb les mateixes les presentem conjuntament. De les cinc que es van presentar ahir, quatre van ser presentadas per Compromís, PSPV i PP i una per Compromís i PSPV.

Per unanimitat van ser aprovades la del conservatori Joaquin Rodrigo de Sagunt  que  pren els següents acords:

1.- Donar suport a la iniciativa del Conservatori Professional Joaquin Rodrigo de Sagunt com Servei d’Ensenyament musical de grau professional dintre de l’àmbit de la comarca del Camp de Morvedre i comarques i poblacions limitrofes.

2.-Instar a la Conselleria d’Educació, Recerca, Cultura i Esport a contemplar les actuacions necessàries i acords perquè el Conservatori de grau Mitjà Joaquin Rodrigo de Sagunt passe a formar part de la xarxa pública de conservatoris de la Generalitat Valencina.

La del zones forestals estratàgiques que té els següents acords:

1.- Instar a la Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori  i a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic y Desenvolupament Rural a desenvolupar les figures de gestió d’usos i aprofitaments del territori estratègic forestal, existent entre la Serra Calderona i Espadà i les masses d’aigua de la marjal d’Almenara, zona baixa del Palància i devesa de Soneja

2.- Instar, igualment, a ampliar l’extensió de les zones catalogades com a forestals estratègiques, cap als espais que fomenten la connexió ambiental entre parcs naturals, zones humides i zones de valor ambiental associades a espais urbans (barrancs, cursos fluvials, corredors terrestres, etcètera).

3.- Instar, igualment, a incloure les zones forestals estratègiques dins la xarxa d’Infraestructura Verda de la Comunitat Valenciana amb l’objectiu de preservar el caràcter obert i de gaudi públic dels espais naturals, com a mesura preventiva davant la pressió antròpica dels incendis provocats o l’apertura de pedreres vinculades a activitats antròpiques com la construcció d’infraestructures o activitats industrials, vinculant estos territoris únicament a aprofitaments forestals sense remoció de terra, reforçant els valors mediambiental i d’esbarjo d’estes zones.

4.- Estudiar el desenvolupament administratiu per tal de declarar estos espais com a Paratge Natural Municipal- o Paratges Naturals Municipals Mancomunats.

5.- Traslladar estos acords a la Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori i a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic y Desenvolupament Rural.

La del dret Civil valencià que pren els següents acords : 1.- Que l’Ajuntament s’adherisca al Manifest promogut per l´ASSOCIACIÓ DE JURISTES VALENCIANS ( AJV) , pel qual es demana la retirada dels recursos  d’inconstitucionalitat  contra  les normes de dret civil valencià.

 2.-Remetre l’adhesió a: Les Corts Valencianes, la Presidència de la Generalitat, les Corts Generales, la Presidència del Govern Espanyol.

I la del dia internacional de la dona  que com a febrer no va celebrar ple no va poder ser presentada abans i en la que es demana:

1.-Commemorar el 8 de març com a Dia Internacional de la Dona, promovent esdeveniments dirigits a reforçar el principi d’igualtat entre hòmens i dones i sumar-nos al lema de l’ONU «les dones en un món laboral en transformació: cap a un planeta 50-50 al 2030».

2.-Impulsar un pacte d’estat per a la lluita contra tota discriminació contra la dona sobretot la que suposa tot tipus de violència.

3.-Exigir a les empreses la no-discriminació en cap de les seues formes a l’hora de realitzar concessions administratives.

4.-Promoure campanyes d’informació i sensibilització permanents i accessibles a tota la població, i que es facen extensives al llarg de l’any, utilitzant per a això pel·lícules, cartells, col·loquis… sobre la història de la dona, els seus èxits i la seua situació encara discriminada en nombrosos llocs del món.

5.-Prioritzar a l’hora d’actualitzar el nomenclàtor dels carrers, el nom de dones que hagen sigut representatives o rellevants en el municipi.

6.-Impulsar campanyes de sensibilització dirigides a adolescents, per a aconseguir la seua educació en el respecte i la igualtat de gènere.

7.-Elaborar (en el cas de no existir) i desenrotllar un pla d’igualtat entre hòmens i dones com a ferramenta per a superar els desequilibris existents entre les situacions i condicions de vida d’hòmens i dones

8.-Promoure en centres educatius concursos de relats, dibuixos… sobre la igualtat familiar, social i laboral entre hòmens i dones.

9.-Donar suport a campanyes d’informació dirigides a la població immigrant, sobre la legislació espanyola en matèria d’igualtat entre hòmens i dones.

Amb el vots a favor de Compromís, PSPV i Ciudadanos, i l’abstenció del PP, va ser aprovada la proposta per a instar al govern de l’estat a ratificar la carta social europea:

1.-El Ple de l’Ajuntament d’Estivella insta al Govern d’Espanya a complir tots els preceptes de la Carta Social Europea, assegurant que cada unitat familiar té uns ingressos mínims per sobre del llindar de pobresa, incloent l’adequació del salari mínim interprofessional a l’establit per la jurisprudència del Comitè Europeu de Drets Socials.

2.-El Ple de l’Ajuntament d’Estivella insta al Govern d’Espanya a ratificar la Carta Social Europea, en la seua versió revisada perquè tinguen cabuda drets com la lluita contra la pobresa i l’exclusió social i el dret a l’habitatge.

3.-El Ple de l’Ajuntament d’Estivella insta al Govern d’Espanya a ratificar el protocol de reclamacions col·lectives de la Carta Social Europea.

4.- El Ple de l’Ajuntament d’Estivella insta al Govern d’Espanya a informar adequadament al Comité Europeu de Drets Socials del Consell d’Europa en les matèries sobre les quals no aporta la informació adequada, sabent que està incomplint un precepte constitucional.

 

 

Arxivat en: Comarcal, General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *